Proaktivna prodaja

Cilj seminara

U osnovi ovog programa, nalazi se model učinkovitog prodajnog procesa u kojem sudjeluju prodavatelj i klijent; klijent sa svojim preferencijama i vrijednostima, a prodavatelj sa svojom osobnošću i pristupom prema klijentu. Prodajni proces se razrađuje u osam koraka. Prodaja je komunikacijski proces, stoga je naglasak programa na komunikacijskim finesama (tips and tricks) tijekom prodajnog procesa.

Cilj radionice Proaktivna prodaja jest stjecanje vještina i znanja polaznika ključnih za uspješnu prodajnu komunikaciju. Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s pojmom, karakteristikama, osobinama, stilovima, te najnovijim spoznajama vezanim za praksu, ključne kompetencije i vještinu prodaje. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti komunikacijskom i praktičnom aspektu prodajnog procesa tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Polaznici kroz program otkrivaju što je to što izvrsne prodavače čini izvrsnima, te kako i zašto izvrsni prodavači postižu mnogostruko bolje rezultate od slabih prodavača u istim poslovnim uvjetima.

Proaktivna prodaja

Proaktivna prodaja
Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele poboljšati svoje prodajne vještine i znanja, a osobito osoblju kojemu je prodajna komunikacija s klijentima i kupcima sastavni dio svakodnevnog posla.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti sve korake prodajnog procesa
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koji se događaju u procesu prodaje, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti principe uspješne prodajne komunikacije i prodajne prezentacije
 • Prilagoditi stil prodajne komunikacije različitim tipovima osoba
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način prodaje

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 16 školskih sati raspoređenih u osam blokova po 90 minuta.

 

Iz programa seminara
 • Priprema za prodaju – stručno znanje o ponudi, vlastito uvjerenje o kvaliteti proizvoda, sastavljanje popisa kupaca, prikupljanje informacija o klijentima, priprema samog sebe, samomotiviranje, poduzetnički stav
 • Prvi kontakt – ugovaranje termina
 • Uspostava komunikacije – početak prodajnog razgovora – prvi dojam, verbalna i neverbalna komunikacija i sl.
 • Prepoznavanje potreba klijenata – aktivno slušanje, analiza potreba kupaca
 • Pružanje informacija – predstavljanje ponude, povezivanje s klijentovim potrebama
 • Prodajna argumentacija i predstavljanje rješenja – davanje dodatnih informacija, rješavanje prigovora, pregovaranje, postizanje suglasnosti
 • Odluka i zaključivanje – tehnike zaključivanja, prepoznavanje prodajnih signala
 • Samoevaluacija i daljnja briga o klijentu – isporuka, servis
 • Tips & tricks u prodaji
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Proaktivna prodaja