Title Image

In house programi

ICPE

In house programi

 

Naš način rada

 

Način realizacije

Izvodimo „in house“ poslovne treninge s garancijom visokog stupnja kvalitete koji mogu biti održani u prostorima Vaše tvrtke. U dizajniranju i izvođenju edukacijskih programa koristimo s velikom pozornošću «izbrušenu» metodologiju: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.
Koristimo dakle metodologiju koja osigurava visok stupanj interakcije svih sudionika poslovnih seminara te olakšava učenje i stjecanje novih vještina na zabavan i zanimljiv način.
Sve naše programe prilagođavamo i «krojimo» prema potrebama klijenta. Na Vaš upit spremni smo poslati detaljne informacije o pojedinim programima, posjetiti Vas, napraviti procjenu Vaših potreba te dizajnirati posebnu ponudu.

Odlike naših „in house“ programa su slijedeće:
Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

Sadržaj „krojen po mjeri“

Sve programe koji se nalaze u našoj ponudi spremni smo prilagoditi i „prekrojiti“ sukladno potrebama, poslovnoj kulturi i ciljevima klijenata. Mi također možemo izvoditi poslovne treninge iz drugih područja koja nisu navedena u ponudi, kao i razviti nove programe u skladu s potrebama klijenata. Prvi korak u našem radu je pažljiva analiza Vaših potreba i osobitosti.

Prikladno vrijeme

Klijenti su u mogućnosti  izabrati vrijeme održavanja poslovnih treninga koje im najbolje odgovara obzirom na njihovo radno opterećenje. In house programi odnosno treninge izvodimo  čak i vikendom ili u večernjim satima.

Smanjenje troškova

In house programi. Treninge izvodimo na lokacijama koje klijent izabere, i koje mu najviše odgovaraju – što znači uštedu putnih troškova i smještaja, a također i vremena poslovnog osoblja klijenta.

Fleksibilnost

Klijent može izabrati i kombinirati različite opcije treninga: od individualnog treninga za pojedine stručnjake do  složenih programa koji uključuju nekoliko radnih timova ili čak cijele organizacijske jedinice.

Pozitivan utjecaj na motivaciju

Samo jedan kratki seminar može imati znatan pozitivan utjecaj na poslovni učinak, podižući radni moral, motiviranost i produktivnost osoblja, otvarajući nove vidike i oplemenjujući  novim idejama i znanjima.

Izgradnja učeće organizacije

Vaše osoblje uz našu podršku razvija svoja profesionalna znanja i potiče se međusobno u primjeni novih vještina usvojenih na poslovnom treningu. To je jedan od načina organizacijskog učenja.

Naš način rada

Način realizacije

Izvodimo „in house“ poslovne treninge s garancijom visokog stupnja kvalitete koji mogu biti održani u prostorima Vaše tvrtke. U dizajniranju i izvođenju edukacijskih programa koristimo s velikom pozornošću «izbrušenu» metodologiju: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.
Koristimo dakle metodologiju koja osigurava visok stupanj interakcije svih sudionika poslovnih seminara te olakšava učenje i stjecanje novih vještina na zabavan i zanimljiv način.
Sve naše programe prilagođavamo i «krojimo» prema potrebama klijenta. Na Vaš upit spremni smo poslati detaljne informacije o pojedinim programima, posjetiti Vas, napraviti procjenu Vaših potreba te dizajnirati posebnu ponudu.

Odlike naših „in house“ programa su slijedeće:
Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

Sadržaj „krojen po mjeri“

Sve programe koji se nalaze u našoj ponudi spremni smo prilagoditi i „prekrojiti“ sukladno potrebama, poslovnoj kulturi i ciljevima klijenata. Mi također možemo izvoditi poslovne treninge iz drugih područja koja nisu navedena u ponudi, kao i razviti nove programe u skladu s potrebama klijenata. Prvi korak u našem radu je pažljiva analiza Vaših potreba i osobitosti.

Prikladno vrijeme

Klijenti su u mogućnosti  izabrati vrijeme održavanja poslovnih treninga koje im najbolje odgovara obzirom na njihovo radno opterećenje. Treninge izvodimo  čak i vikendom ili u večernjim satima.

Smanjenje troškova

Treninge izvodimo na lokacijama koje klijent izabere, i koje mu najviše odgovaraju – što znači uštedu putnih troškova i smještaja, a također i vremena poslovnog osoblja klijenta.

Fleksibilnost

Klijent može izabrati i kombinirati različite opcije treninga: od individualnog treninga za pojedine stručnjake do  složenih programa koji uključuju nekoliko radnih timova ili čak cijele organizacijske jedinice.

Pozitivan utjecaj na motivaciju

Samo jedan kratki seminar može imati znatan pozitivan utjecaj na poslovni učinak, podižući radni moral, motiviranost i produktivnost osoblja, otvarajući nove vidike i oplemenjujući  novim idejama i znanjima.

Izgradnja učeće organizacije

Vaše osoblje uz našu podršku razvija svoja profesionalna znanja i potiče se međusobno u primjeni novih vještina usvojenih na poslovnom treningu. To je jedan od načina organizacijskog učenja.

Metode rada

Treninge  organiziramo  prema principima workshopova i u prvom redu se odnose na iskustveno učenje potrebnih vještina. Kako bi se osigurao što kvalitetniji rad, obično radimo s manjim grupama (do 16 polaznika). Jedna od karakteristika workshopa je dinamičan i interaktivan rad uz mnoštvo vježbi koje omogućavaju polaznicima da na «svojoj koži» osjete i vježbaju korištenje određenih vještina. Uz to polaznici tijekom treninga dobivaju povratne informacije od strane trenera. Polaznici na treninzima rade  u parovima, u timovima po tri ili četiri, a cijelo vrijeme su  poticani da razmjenjuju iskustva s kolegama.

Koristimo slijedeće kombinirane metode učenja:

 • prezentacije ključnih teorijskih koncepata
 • natjecanje timova
 • faciilitarne diskusije
 • igranje uloga
 • video – feedback
 • studije slučajeva
 • analize kritičkih događaja
 • demonstracije
 • brainstorming
 • upitnike
 • panele
 • međusobnu razmjenu iskustava itd.
Metode rada – In house programi

Treninge  organiziramo  prema principima workshopova i u prvom redu se odnose na iskustveno učenje potrebnih vještina. Kako bi se osigurao što kvalitetniji rad, obično radimo s manjim grupama (do 16 polaznika). Jedna od karakteristika workshopa je dinamičan i interaktivan rad uz mnoštvo vježbi koje omogućavaju polaznicima da na «svojoj koži» osjete i vježbaju korištenje određenih vještina. Uz to polaznici tijekom treninga dobivaju povratne informacije od strane trenera. Polaznici na treninzima rade  u parovima, u timovima po tri ili četiri, a cijelo vrijeme su  poticani da razmjenjuju iskustva s kolegama.

Koristimo slijedeće kombinirane metode učenja:

 • prezentacije ključnih teorijskih koncepata
 • natjecanje timova
 • faciilitarne diskusije
 • igranje uloga
 • video – feedback
 • studije slučajeva
 • analize kritičkih događaja
 • demonstracije
 • brainstorming
 • upitnike
 • panele
 • međusobnu razmjenu iskustava itd.

In house programi