Personal Branding & Storytelling

Cilj seminara

Pružiti konkretna znanja i alate kako bi polaznici uspješno:
 • Prepoznali i razumjeli da su u trenutnom kontekstu promjena svrha, brand i komunikacija neophodni za postizanje konkretnih poslovnih rezultata
 • Prepoznali i razumjeli da kao leaderi, trenutno ne možemo našim timovima garantirati sigurnost (ishoda, budućnosti), ali možemo raditi na jasnoći kroz vješto komuniciranje
 • Definirali svoju svrhu i svoj leadership brand
 • Postali vještiji u komunikaciji i predstavljanju sebe, svog rada i rada svog tima
 • Definirali svoju publiku i dionike
 • ‘Prodali’ svoje ideje i timske uspjehe
 • Angažirali i motivirati svoj tim da učini ono što treba učiniti
 • Prilagodili svoju komunikaciju različitim dionicima
 • Definirali/odabrali gdje komunicirati off-line i virtualno za maksimalan osobni i timski uspjeh
 • Naučili ispričati zanimljive osobne / poslovne priče vješto i dosljedno
 • Poboljšali svoj osobni brand i prisutnost on-line (LinkedIn)
 • ‘Co-brand’ sa svojom tvrtkom (osobni/employer branding)

Personal Branding & Story Telling

‘Ako ti ne ispričaš svoju priču, netko drugi će je ispričati umjesto tebe.’

Sada kada je većina rada hibridna, promjena konstantna, kada pripadamo većem broju timova, radimo u matrici, surađujemo s više ljudi i naša reputacija (i reputacija naših tvrtki) dostupna  je na  jedan on-line klik … kako definirati svoju svrhu i graditi svoj leadership brend, te se pobrinuti da se ono što vi kao leaderi, vaš tim i organizacija radite vidi, čuje i cijeni?

Personal Branding & Storytelling
Radionica obuhvaća 6 tema
 1. OSOBNI BRANDING – ŠTO i ZAŠTO?
 2. MOJ BRAND – Koja je moja priča?
 3. MOJ CILJ – Zašto pričate svoju priču?
 4. MOJA PUBLIKA – S kim razgovarate?
 5. STORYTELLING – Kako uspješno komunicirati i pričati priče?
 6. BRENDIRANJE ON-LINE – LinkedIn
Namjena

Seminar je namijenjen leaderima koji žele definirati svoju svrhu i iz svoje autentičnosti postizati poslovne rezultate, vještije graditi svoju reputaciju, uspješno graditi svoju karijeru, voditi svoje timove, te unaprijediti svoje ‘storytelling’ i komunikacijske vještine.

 

Polaznici će nakon pohađanja radionice:
 • Naučiti zašto je samosvijest i jasnoća svrhe važna za leadere (i njihove timove)
 • Naučiti kako, te odmah definirati svoju svrhu i svoj brand (barem prvu verziju)
 • Definirati jedan njima trenutno važan poslovni cilj i povezano sa ciljem napraviti konkretan plan:
  • Mapiranja dionika
  • Komunikacije off-line i on-line
 • Kroz ‘STORYTELLING MODEL’ naučiti vješto i dosljedno pričati osobne i poslovne priče, s ciljem postizanja poslovnih rezultata.
 • Razumjeti zašto je odabir riječi važan (energija riječi)
 • Naučiti kako razmišljati o kanalima i učestalosti komunikacije
 • Poboljšali svoj osobni brand i prisutnost on-line (LinkedIn)
 • Naučiti kako u isto vrijeme graditi svoj brand i brand svoje kompanije

 

Način realizacije

Radionica:

 • je bazirana i dizajniranje na stvarnom osobnom i poslovnom kontekstu
 • počinje od razumijevanja sebe i definiranja svrhe i osobnog branda
 • daje konkretna znanja i alate koji se primjenjuju na licu mjesta, tako da polaznici odlaze sa prvom verzijom svrhe, osobnog branda, planom komunikacije i pričama kako bi ostvarili cilj koji su definirali na početku radionice
 • je konkretna, a u isto vrijeme interaktivne, dinamične i zabavne

 

Trajanje

jednodnevna radionica 8 školskih sati

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.