Customer Service

Customer Service

Cilj seminara

Cilj seminara je stjecanje vještina i znanja potrebnih za pružanje izvrsnih usluga klijentima. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu Customer Service tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar  je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu pružanja usluga klijentima a osobito osoblju koje većinu radnog vremena provodi u komunikaciji s klijentima.

Customer Service
Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti principe uspješnog pružanja usluga klijentima
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu pružanja usluga klijentima kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe Customer Service
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način rada s klijentima
Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti principe uspješnog pružanja usluga klijentima
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu pružanja usluga klijentima kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe Customer Service
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način rada s klijentima
Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Iz programa seminara
 • Značaj klijenta u suvremenom poslovanju
 • CRM – upravljanje odnosima s klijentima
 • Buka u komunikacijskom kanalu: brisanje, poopćavanje, distorzija
 • Značenje prvog dojma
 • Glas kao instrument
 • Priprema telefonske komunikacije
 • Preusmjeravanje poziva
 • Primanje poziva
 • Što klijent očekuje
 • Kako slušati i govoriti
 • Pozitivna energija i stres
 • Zrcaljenje
 • Koncizno izražavanje
 • Trenuci istine u odnosu s klijentima
 • Na prvoj crti prema klijentima
 • Ponašanje je ono što klijent (kupac) pamti
 • Upravljanje klijentovim očekivanjem
 • Kako dati neželjenu informaciju
 • Komunikacija s neugodnim klijentima
 • Rješavanje prigovora i pritužbi
 • Komunikacija s različitim tipovima osoba