Cilj seminara

Postizanje  ciljeva od iznimne je važnosti u poslovnom i osobnom životu, a naše vrijeme je najvrjedniji  resurs kojim raspolažemo. Cilj ovog seminara je stjecanje vještina i znanja upravljanja vremenom i prioritetima kod polaznika. Kako poboljšati  osobnu organiziranost, kako učinkovito postavljati i postizati svoje ciljeve, kako najproduktivnije  usmjeriti i rasporediti  svoju radnu i životnu energiju, kako postizati maksimum u dnevnim aktivnostima,  kako učinkovito  upravljati vremenom i prioritetima,   kako voditi zdraviji i sretniji život, glavne su teme ovog programa.
U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom aspektu upravljanja vremenom i prioritetima te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoju osobnu efikasnost i naučiti najkorisnije principe osobne organizacije i upravljanja vremenom.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 sati.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

 • Opisati i objasniti glavne principe upravljanje vremenom i prioritetima
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u osobnoj organizaciji, upravljanju vremenom, organizaciji radnog mjesta
 • Primijeniti korisne principe upravljanja vremenom
 • Primijeniti korisne principe upravljanja radnim mjestom
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način upravljanja vremenom i prioritetima

Iz programa seminara

 • Tehnike autosugestije na putu do cilja
 • Mentalna priprema u ključnim životnim i poslovnim situacijama
 • Postizanje maksimalnih rezultata u dnevnim aktivnostima
 • Profil upravljanja vremenom.
 • Temeljno načelo upravljanja vremenom.
 • Postavljanje prioriteta
 • Nemojte preplanirati.
 • Podijelite velike zadatke.
 • Prilagodite se biološkom satu.
 • Usmjerite se na jedno.
 • Eliminirajte kradljivce vremena.
 • Upravljajte «ne zaboravi zadacima».
 • Upravljajte svojim stolom.
 • Ne odgađajte neugodno.
 • Odvojite vrijeme za sebe.
 • Zauzmite se za sebe.
 • Delegirajte poslove.

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.