Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost

Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost
Cilj seminara

Postizanje ciljeva od iznimne je važnosti u poslovnom i osobnom životu, a naše vrijeme je najvrjedniji resurs kojim raspolažemo. Cilj ovog seminara je stjecanje vještina i znanja upravljanja vremenom i prioritetima kod polaznika. Kako poboljšati osobnu organiziranost, kako učinkovito postavljati i postizati svoje ciljeve, kako najproduktivnije usmjeriti i rasporediti svoju radnu i životnu energiju, kako postizati maksimum u dnevnim aktivnostima, kako učinkovito upravljati vremenom i prioritetima, kako voditi zdraviji i sretniji život, glavne su teme ovog programa.

U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom aspektu upravljanja vremenom i prioritetima te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Upravljanje vremenom i prioritetima
Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoju osobnu efikasnost i naučiti najkorisnije principe osobne organizacije i upravljanja vremenom.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti glavne principe upravljanje vremenom i prioritetima
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u osobnoj organizaciji, upravljanju vremenom, organizaciji radnog mjesta
 • Primijeniti korisne principe upravljanja vremenom
 • Primijeniti korisne principe upravljanja radnim mjestom
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način upravljanja vremenom i prioritetima

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta (uobičajeno 1 radni dan).

 

Iz programa seminara
 • O emocionalnoj kontroli; što je potrebno znati o sedam hormona
 • Kako stres djeluje
 • Poluge za kontrolu stresa i negativnih raspoloženja
 • Tehnike autosugestije na putu do cilja
 • Mentalna i emocionalna priprema u ključnim životnim i poslovnim situacijama
 • Postizanje maksimalnih rezultata u dnevnim aktivnostima
 • Profil upravljanja vremenom.
 • Temeljno načelo upravljanja vremenom
⌚ 17 pravila upravljanja vremenom i prioritetima
 • Koristite temeljno načelo upravljanja vremenom
 • Postavite ciljeve i plan
 • Postavite prioritete
 • Nemojte preplanirati
 • Podijelite velike zadatke na manje
 • Prilagodite se biološkom satu
 • Usmjerite se na jedno
 • Koristite pravilo nulte kontrole
 • Eliminirajte kradljivce vremena
 • Zauzmite se za sebe, budite asertivni
 • Upravljajte ne zaboravi zadacima
 • Upravljajte svojim stolom
 • Ne odgađajte neugodno
 • Delegirajte
 • Upravljajte elektronskom poštom
 • Upravljajte poslovnim sastancima
 • Odvojite vrijeme za sebe, upravljajte stresom
Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost