Upravljanje promjenama, kreativnošću i inovacijama

Cilj seminara

Živimo u vrijeme promjena, količina tehnoloških promjena u posljednjih pedeset godina znatno je veća no u prethodnih nekoliko tisuća godina ljudske povijesti. Kotač promjena ne staje, on se vrti sve brže i jače. Stoga, upravljanje promjenama, odnosno kreativnošću, inovacijama koje su sastavni dio upravljanja promjenama ključna je vještina suvremenih poslovnih lidera.

Cilj ovog seminara je razvoj vještina i znanja o upravljanju kreativnošću i inovacijama te o uvođenja promjena u organizacijama. Seminar između ostalog daje odgovor na slijedeća ključna pitanja: Kako potaknuti kreativnost i postići uspješne kreativne pomake i inovacije u vlastitom portfelju proizvoda i usluga?, Kako koristiti kreativne metode rješavanja poslovnih problema?, Kako poboljšati svoje umijeće pokretanja i uvođenja promjena, kako korak po korak pridobiti koaliciju za promjene, kako svladati otpore promjenama koji su sastavni dio svake organizacije i rada s ljudima?

Upravljanje promjenama, kreativnošću i inovacijama
Upravljanje promjenama

U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom aspektu upravljanja promjenama, kreativnošću i inovacijama te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je primarno namijenjen rukovoditeljima srednje i visoke razine, no u širem smislu svima koji žele unaprijediti svoje vještine upravljanja promjenama, kreativnošću i inovativnošću.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni (ishodi)
 • Opisati i objasniti metode upravljanja promjenama, kreativnošću i inovacijama
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu upravljanja promjenama, kreativnošću i inovacijama, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti pojedine metode upravljanja promjenama, kreativnošću i inovacijama
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način upravljanja promjenama, kreativnošću i inovacijama

 

Način realizacije

Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Iz programa seminara
 • Agilnost u stjecanju informacija, novih znanja i vještina – kako kontinuirano povećavati svoj know – how i biti u toku s novitetima
 • Razlika između kreativnosti i inovativnosti
 • Vrste ljudskog mišljenja i nastajanje ideja; komponente procesa generiranja ideja
 • Metode poticanja kreativnog mišljenja
 • Upravljanje promjenama u tvrtki pomoću inovacija upravljanje u uvjetima reinženjeringa i redizajna
 • Komuniciranje promjena i “prodaja ideja”,
 • Formiranje koalicije za promjene, koraci uvođenja promjena u organizacijama i svladavanje otpora promjenama
Upravljanje promjenama, kreativnošću i inovacijama