Upravljanje konfliktima (Conflict Management)

Cilj seminara

Sukobi su potpuno normalna pojava u organizaciji, a mogu biti korisni ukoliko se njima upravlja na valjani način.

S druge strane pretjerano izbjegavanje sukoba i “nespretno” upravljanje sukobima u poslovnim situacijama može dovesti do kobnih posljedica.

Cilj seminara je stjecanje vještina i znanja učinkovitog upravljanja konfliktima od strane polaznika.
Kroz ovaj seminar polaznici će naučiti kako se snalaziti u neugodnim situacijama, kako koristiti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta, kako se prilagoditi temperamentima drugih osoba s kojima poslovno surađujemo.

Također, kako prepoznati uzroke sukoba, pravilno koristiti strategije i tehnike razrješavanja sukoba te pomoći drugima da svoje sukobe razriješe kroz proces medijacije. Pravilno korištenje tehnike medijacije osobito je važno kod obnašanja rukovoditeljske uloge.

U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom aspektu upravljanja konfliktima te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Upravljanje konfliktima (Conflict Management)

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoju vještinu upravljanja sukobima u poslovnim organizacijama, a osobito rukovoditeljima svih razina.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti uzroke nastanka konflikata
 • Opisati i objasniti stilove i načine razrješavanja konflikata
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu upravljanja konfliktima, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti pojedine stilove i načine razrješavanja konflikata
 • Primijeniti metode snalaženja u neugodnim situacijama
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način upravljanja konfliktima

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Iz programa seminara
 • Što su sukobi i kako djeluju
 • Prepoznavanje ranih signala sukoba i uzroka koji dovode do sukoba
 • Glavni tipovi temepramenta – kojem tipu pripadate
 • Kako prilagoditi komunikaciju različitim tipovima temperamenta
 • Vrste konflikata
 • Stilovi i načini rješavanja konflikata
 • Snalaženje i taktično postupanje u situacijama kad ste verbalno napadnuti
 • Argumentiranje, uvjeravanje, utjecanje
 • Medijacija i upravljanje sukobima (tips and tricks)
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Upravljanje konfliktima (Conflict Management)