Umijeće vođenja – Leadership 2D

Umijeće vođenja je jedna od najviše proučavanih i najmanje shvaćenih pojava na ovom svijetu.

J. M. Burns

Cilj edukacijskog programa Proaktivno vođenje – Leadership 2D jest stjecanje vještina i znanja polaznika ključnih za suvremeno vođenje, a koje predstavljaju temeljnu pretpostavku uspješnog upravljanja organizacijama u 21. stoljeću. Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s pojmom, karakteristikama, osobinama, stilovima, te najnovijim spoznajama vezanim za praksu, ključne kompetencije i vještinu vođenja. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu liderstva tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Polaznici kroz program otkrivaju što je to što izvrsne poslovne lidere čini izvrsnima, te kako i zašto izvrsni menadžeri postižu u prosjeku dva puta bolje poslovne rezultate od dobrih menadžera i tisuće puta bolje od slabih menadžera u istim poslovnim uvjetima.

Umijeće vođenja – Leadership 2D

Seminar Objective
Umijeće vođenja – Leadership 2 D
Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome radnom okruženju vode druge ili se za to pripremaju, kako bi to činili bolje i uspješnije; menadžerima svih razina, voditeljima timova, novoimenovanim menadžerima te svim poslovnim ljudima koji se žele profesionalno i osobno usavršavati.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti modele suvremenog vođenja i vodstva kao temelj uspješnog poslovnog upravljanja
 • Opisati i objasniti stilove vođenja i modele motiviranja
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu vođenja i vodstva te prikladna postupanja u slučaja otkrivenih pogrešaka, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti modele motiviranja
 • Primijeniti pojedine stilove vođenja i coachinga
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način vođenja i motiviranja

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija iz područja vođenja. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Trajanje seminara je 16 školskih sati (2 dana) raspoređena u 8 blokova po 90 minuta.

 

Iz programa seminara
 • Pet ključnih kompetencija u vođenju
 • Fatalne pogreške u vođenju i kako ih izbjeći u praksi
 • Principi motiviranja; kako uputiti pohvalu, dati i primiti povratnu informaciju
 • Korektivni feedback rukovoditelja, kako uputiti kritiku na konstruktivan način, kako drugima ukazati na ono u čemu griješe, a da ih ne uvrijedimo
 • Umijeće delegiranja – kako motivirajuće delegirati ciljeve i zadatke, kako prezentirati nove sadržaje, kako podučavati podređene
 • Psihologijski aspekt vođenja – komunikacija, emocionalna i socijalna inteligencija vođe; kako stvarati pozitivne odnose sa suradnicima
 • Kako korištenjem metoda timske kreativnosti pristupiti novim projektima i zadacima
 • Stilovi vođenja i kako ih primijeniti u praksi
 • Učenje po modelu – analiza principa vođenja nekih od najuspješnijih poslovnih lidera
 • Plivanje s morskim psima – kako se postaviti u situacijama koje su isprepletene igrama moći i manipulacije, kako povećati svoj utjecaj na druge, kako se obraniti od tamnih psiholoških metoda, kako koristiti umijeće uvjeravanja i utjecanja
 • Samosvijest rukovoditelja, preispitivanje vlastitih postupaka, razvoj vlastitog načina vođenja i kontinuirano poboljšavanje
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Umijeće vođenja – Leadership 2D