Cilj seminara

Cilj radionice Umijeće vođenja i motiviranja (Leadership) jest stjecanje vještina i znanja polaznika ključnih za suvremeno vođenje, a koje predstavljaju temeljnu pretpostavku uspješnog upravljanja organizacijama u 21. stoljeću. Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s pojmom, karakteristikama, osobinama, stilovima, te najnovijim spoznajama vezanim za praksu, ključne kompetencije i vještinu vođenja. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu liderstva tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Polaznici kroz program otkrivaju što je to što izvrsne poslovne lidere čini izvrsnima, te kako i zašto izvrsni menadžeri postižu u prosjeku dva puta bolje poslovne rezultate od dobrih menadžera i tisuće puta bolje od slabih menadžera u istim poslovnim uvjetima.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome radnom okruženju vode druge ili se za to pripremaju, kako bi to činili bolje i uspješnije; menadžerima svih razina, voditeljima timova, novoimenovanim menadžerima te svim poslovnim ljudima koji se žele profesionalno i osobno usavršavati.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija iz područja vođenja.
Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl.
Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 16 sati, izvodimo i skraćenu verziju koja traje 8 sati.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

 • Opisati i objasniti modele suvremenog vođenja i vodstva kao temelj uspješnog poslovnog upravljanja
 • Opisati i objasniti stilove vođenja i modele motiviranja
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu vođenja i vodstva te prikladna postupanja u slučaja otkrivenih pogrešaka, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti modele motiviranja
 • Primijeniti pojedine stilove vođenja i coachinga
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način vođenja i motiviranja

Iz programa seminara

 • Pojam, definicije i teorije vođenja i vodstva
 • Modeli i principi vođenja najuspješnijih lidera
 • Ključne kompetencije u suvremenom vođenju
 • Fatalne pogreške u vođenju i kako ih izbjeći u praksi
 • Stilovi vođenja i kako ih primijeniti u praksi
 • Stilovi coachinga i kako ih primijeniti u praksi
 • Transakcijsko i transfomracijsko vođenje
 • Psihlogijski aspekt vođenja – emocionalna i socijalna inteligencija vođe
 • Razvoj vlastitog načina vođenja i kontinuirano poboljšavanje

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.