Učinkoviti poslovni sastanci

Cilj seminara

Poslovni sastanci predstavljaju neobično važan dio ukupnog poslovnog života. Loše upravljanje poslovnim sastancima može imati pogubne efekte na ukupnu poslovnu uspješnost organizacije te negativno utjecati na upravljanje vremenom i stupanj organiziranosti u organizaciji, na međuljudske odnose te na kraju do donošenja poslovnih odluka.

Bez učinkovito vođenih poslovnih sastanaka nije moguće kvalitetno upravljati. Sastanci su nužno potrebni da bi se problemi raspravili te da bi se donijele odluke. Usvajanjem tehnika planiranja, organiziranja i vođenja sastanaka može se značajno povećati njihova djelotvornost, korisnost i zadovoljstvo sudionika.

Cilj ovog seminara je stjecanje vještina i znanja organiziranja i vođenja poslovnih sastanak kod polaznika. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom aspektu organiziranja i vođenja poslovnih sastanaka te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Učinkoviti poslovni sastanci

Učinkoviti poslovni sastanci
Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoju vještinu upravljanja poslovnim sastancima, a osobito rukovoditeljima svih razina.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti glavne principe upravljanja poslovnim sastancima
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju pri organiziranju i vođenju poslovnih sastanaka
 • Primijeniti korisne principe organiziranja i vođenja poslovnih sastanaka
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup u načinu organiziranja i vođenja poslovnih sastanaka

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Iz programa seminara
 • Vrste sastanaka
 • Priprema, planiranje i organiziranje sastanaka
 • Vođenje sastanaka, uloga i zadaci voditelja sastanka
 • Učinkovito govorenje
 • Trikovi u polemikama
 • Argumentacija i uvjeravanje
 • Deset bolesti grupnog mišljenja
 • Edward de Bono: Šest šešira mišljenja
 • Brainstorming i ostale tehnike poticanja grupne kreativnosti
 • Zaključivanje sastanaka
 • Što nakon sastanka
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Učinkoviti poslovni sastanci