Cilj seminara

Organizacije zapošljavaju pojedince, međutim gotovo svi zaposlenici rade u jednom ili nekoliko timova (male kooperativne grupe angažirane u koordiniranim aktivnostima u svrhu postizanja zajedničkog ciilja). Istraživanja pokazuju da  menadžeri različitih kategorija  kao najvažniju osobinu savršenog zaposlenika  navode upravo  „umijeće timskog  rada“ , ispred osobina kao što su odlučnost, vještina rješavanja problema, iskustvo i komunikativnost.
Čovjek kao pojedinac koliko god sposoban bio,  sam ne može svladati svu složenost poslovnog okružja, nužno su mu potrebna znanja i sposobnosti drugih kako bi postizao rezultate. Kao i u timskim sportovima,  grupa izvrsnih poslovnih individua koja ne funkcionira kao uigrani tim ne može nadvladati izvrsno uigran tim u kojem su pojedinačno gledano igrači slabiji.

Visoko učinkovite timove krase slijedeće karatkeristike: posvećenost članova tima zajedničkom cilju, visok stupanj povezanosti i suradnje, ležerna prijateljska atmosfera gdje se otvoreno komunicira i poštuju ideje i prijedlozi svih članova, komplementarna znanja i vještine,  voditelj tima koji osigurava da se ljudi natječu svojim idejama, a ne egom.

Mada timovi mogu imati 2 do  20 i više članova  optimalna veličina tima je 5 – 9 članova.
Uspješni timovi ne nastaju slučajno, potrebno ih je pažljivo graditi, a  učinkovitost  timova može biti znatno poboljšana razumijevanjem razvojne faze tima i ispravnim utjecajem voditelja tima na grupnu dinamiku tima.

Team learning i team building aktivnosti mogu u znatnoj mjeri pospješiti učinkovitost postojećih timova, kao i izgradnju tek formiranih timova:  razvojem znanja i svijesti o potrebi, koristi i načelima timskog rada, poticanjem međusobne suradnje, tolerancije i razumijevanja članova, međusobnim upoznavanjem članova u ležernijim situacijama od onih na koje su obično navikli u poslovnom okružju, zajedničkim ugodnim i pozitivnim doživljajima i iskustvima koja često  ostaju u sjećanju kao najljepši trenuci poslovne godine.

Team learning i team building aktivnosti potiču članove tima da istražuju kako mogu bolje zajednički obavljati posao, koje su slabosti koje trebaju prevladati, koje su akcije koje trebaju poduzeti kako bi bolje i efektivnije surađivali.

Cilj seminara je stjecanje vještina i znanja potrebnih za primjenu ključnih principa uspješnog stvaranja i vođenja uspješnih timova. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu vođenja timova tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu stvaranja i vođenja uspješnih timova, a osobito menadžerima i prodajnom osoblju svih razina.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 sati..

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

 • Opisati i objasniti principe stvaranja i vođenja uspješnih timova
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koji se događaju u procesu stvaranja i vođenja uspješnih poslovni timova kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe stvaranja i vođenja uspješnih poslovnih timova
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način stvaranja i vođenja uspješnih poslovnih timova

Iz programa seminara

 • Faze razvoja tima
 • Osnovni principi timskog rada
 • Karakteristike uspješnih i neuspješnih timova
 • Što menadžeri mogu naučiti iz svijeta sporta i organizacije sportskih timova
 • Vođenje i motiviranje timova
 • Disfunkcije timova
 • Uloga timskog vođe
 • Timske uloge
 • Balansirani timovi
 • Timsko zdravlje

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12