Socijalne vještine – rad s klijentima i suradnicima

Cilj seminara

Uz tehničku stručnost od velike važnosti za uspješno izvršavanje poslovnih zadataka djelatnika iz područja IT-a i drugih tehničkih struka su socijalne vještine koje uključuju; umijeće savjetovanja, podučavanja, prezentiranja, uvjeravanja, emocionalne kontrole i komuniciranja s različitim tipovima osoba, s klijentima, suradnicima, partnerima, menadžmentom.

Seminar se temelji na analizi niza slučajeva iz prakse unutar kojih se djelatnici suočavaju sa svakodnevnim komunikacijskim, međuljudskim i organizacijskim problemima u radu s klijentima i suradnicima – te daje jasne preporuke kako postupiti u pojedinim situacijama
U programu su kombinirani elementi danas najuspješnijih škola suvremene psihologije, poslovne organizacije i komunikacijskih znanosti, a izvodi ga poslovni trener s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju poslovnih treninga.

Cilj poslovnog seminara je stjecanje socijalnih vještina i znanja potrebnih za uspješan rad s klijentima od strane djelatnika IT-a i drugih tehničkih struka. .
U treningu će se posebnu pozornost posvetiti socijalnom i praktičnom aspektu rada s klijentima tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Socijalne vještine – rad s klijentima i suradnicima

Socijalne vještine – rad s klijentima i suradnicima
Namjena

Seminar je namijenjen svim djelatnicima IT i drugih tehničkih struka koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu rada s klijentima, a osobito onim djelatnicima koji u svom radu svakodnevno komuniciraju s klijentima.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
  • Opisati i objasniti principe socijalnih inteligentnih modela u radu s klijentima
  • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu rada s klijentima, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
  • Primijeniti socijalno inteligentne modele rada s klijentima
  • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način rada s klijentima

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Iz programa seminara
  • HCS – Helping Clients Succeed prema metodi Mahan Khalsa-e; savjetovanje i podučavanje internih i eksternih klijenata i utjecanje na njihov proces odlučivanja
  • Poslovno prezentiranje, uvjeravanje, argumentiranje
  • Komunikacija s različitim tipovima osoba, stvaranje pozitivnih odnosa
  • Kako prebroditi nesporazume i prepreke u komunikaciji te kako stvoriti preduvjete za dugoročnu suradnju
  • Snalaženje u neugodnim situacijama i sukobima – emocionalna kontrola
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Socijalne vještine – rad s klijentima i suradnicima