Ovu uslugu izvršili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti
• Snimanje stanja razine i kvalitete rukovođenja
• Primjena upitnika 360, sociometrijske i drugih metoda
• Psihologijska obrada ključnih zaposlenika po odabiru uprave
• Izrada individualnih profila ključnih zaposlenika kompetencija
• Feedback, savjetovanje i edukacija ključnih zaposlenika i uprave

Kao specijalni dio ove ponude razvili smo aplikaciju SPER – Sustav planiranja i evidencije rada