Procjena potencijala ključnog osoblja

Postupak koji značajno povećava kvalitetu upravljanja u kompaniji je stručna procjena potencijala ljudskih resursa kojima kompanija raspolaže i to iz slijedećih razloga:

  1. Kroz ovakav postupak otkrivaju se skriveni talenti, tj. zaposlenici koji rade manje važne poslove a imaju odličan potencijal za znatno odgovornije i složenije poslove
  2. Pomoću naše sociometrijske metode utvrđuje se jasna slika socijalnih odnosa ključnih zaposlenika, evidentiraju se konflikti koji otežavaju poslovanje kako bi se u kasnijim fazama iste moglo adekvatno rješavati
  3. Pomoću upitnika 360 stupnjeva, gdje svakog pojedinog rukovoditelja procjenjuju njegove kolege u istoj razini, njegovi podređeni i njegov nadređeni, utvrđuje se profil kompetencija svakog pojedinog ključnog zaposlenika, njihove snage i slabosti što je osnova za kasniju eliminaciju manjkavosti i poboljšavanja
  4. Pomoću psihometrijskih instrumenata (testova kognitivnih sposobnosti, upitnika osobnosti i sl.) utvrđuju se sposobnosti i osobnost pojedinih ključnih zaposlenika temeljem čega je u slijedećim koracima moguće kvalitetnije kadrovirati i upravljati ljudskim resursima
Procjena potencijala ključnog osoblja
poslovna edukacija i poslovno savjetovanje - Procjena potencijala ključnog osoblja
Ovu uslugu izvršili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti
  • Snimanje stanja razine i kvalitete rukovođenja
  • Primjena upitnika 360, sociometrijske, metode, upitnika zadovoljstva poslom i drugih metoda
  • Psihologijska / psihometrijska obrada ključnih zaposlenika
  • Izrada izvještaja koji uključuje analizu socijalnih odnosa, izradu individualnih profila ključnih zaposlenika kompetencija
  • Feedback, savjetovanje i edukacija ključnih zaposlenika i uprave
Procjena potencijala ključnog osoblja.

Malim i srednjim kompanijama često nije isplativo trajno zaposliti psihologa za poslove psihološke procjene kandidata za zapošljavanje, stručnjaka za poslove dizajna organizacije, za izradu sistematizacije radnih mjesta, menadžera ili stručnjaka za ljudske resurse koji su kompetentni u potpunosti upravljati radnim odnosima, kreirati sustav nagrađivanja i motiviranja, optimizirati poslovne procese, izraditi pisane procedure i optimizirati poslovne procese i sl.
Velikim kompanijama često je dobro došao svjež pogled sa strane stručnjaka s iskustvom iz većeg broja različitih poslovnih organizacija u rješavanju organizacijskih problema i problema u području ljudskih resursa.
U svim tim situacijama smatramo ispravnom menadžerskom odlukom da nam se javite i provjerite mogućnosti suradnje, takve suradnje u kojima ćemo se uključiti i zajedno s Vama raditi na rješavanju Vaših specifičnih problema, na Vašim razvojnim projektima uz puno poštovanje Vaših specifičnosti i posvećeni tome da svojim radom poboljšamo Vašu poslovnu uspješnost.