Umijeće uvjeravanja, socijalna inteligencija, komunikacijske, prezentacijske i Customer Service vještine, umijeće stvaranja pozitivnih odnosa s klijentima i suradnicima i sl. od presudne je važnosti za poslovnu uspješnost u prodaji, konzaltingu i radu s klijentima.