Cilj seminara

Umijeće poslovnog prezentiranja od presudne je važnosti za poslovnu uspješnost pojedinca. Za uspjeh i prihvaćanje neke poslovne ponude ili ideje  prezentiranje je  barem jednako toliko važno koliko i sama ideja, odnosno ponuda.  Unatoč tome, za vrlo mali broj poslovnih prezentacija koje se svakodnevno događaju u poslovnom životu možemo reći da uspijevaju izbjeći 5 kardinalnih grešaka prezentiranja: nejasna poanta, nejasna korisnost za publiku, nejasan slijed, suviše detaljno i predugo trajanje. Cilj radionice Poslovno prezentiranje i govorništvo jest stjecanje vještina koje omogućuju uspješno poslovno prezentiranje. Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s ključnim principima uspješnog poslovnog prezentiranja. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu poslovnog prezentiranja tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Poslovni trening  „Poslovno prezentiranje i govorništvo“ obuhvaća sve  važne aspekte poslovnog prezentiranja, strukturu,  tijek, vizualnost, umijeće govorništva, utjecanja  i uvjeravanja.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu poslovnog prezentiranja i govorništva a osobito menadžerima i prodajnom osoblju svih razina.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 16 sati..

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

 • Opisati i objasniti principe uspješnog poslovnog prezentiranja
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u pripremi i izvedbi poslovnih prezentacija kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe kreiranja poslovnih prezentacija
 • Primijeniti uspješne principe izvedbe poslovnih prezentacija
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način poslovnog prezentiranja

Iz programa seminara

 • Prevladavanje straha i treme pred javni nastup
 • Pravilna upotreba glasa i dikcije kao uvjeravajućeg sredstva
 • Osvještavanje i pravilna upotreba govora tijela
 • Razvoj samopouzdanja i sigurnosti u nastupu
 • Učenje tehnika pripreme govora ili prezentacije
 • Snalaženje u vremenu i reakcija na primjedbe, pitanja, napade
 • Shema, kompozicija ili redoslijed izlaganja
 • Osnove dobre argumentacije
 • Primjeri iz prakse ( analiza iz medija)
 • Efekti i stilska sredstva u prezentacijama
 • Vrste govora i prezentacija i njihove karakteristike
 • Pet kardinalnih pogrešaka  prezentiranja
 • Struktura i format snažne prezentacije
 • Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija pri prezentiranju
 • Vizualizacija u prezentiranju, pravila vizualne percepcije
 • Efektan završetak

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.