Poslovno odlučivanje

Cilj seminara

Cilj radionice Poslovno odlučivanje jest stjecanje vještina i znanja polaznika ključnih za kvalitetno donošenje poslovnih odluka. Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s pojedinim modelima i tehnikama profesionalnog poslovnog odlučivanja. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihološkom i praktičnom aspektu poslovnog odlučivanja te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele poboljšati svoju vještinu donošenja poslovnih odluka, a osobito rukovoditeljima srednje i više razine.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti suvremene modele donošenja poslovnih odluka
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu poslovnog odlučivanja kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti pojedine modele poslovnog odlučivanja
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način poslovnog odlučivanja

Poslovno odlučivanje

Poslovno odlučivanje
Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

 

Iz programa seminara:
 • Kategorije odlučivanja
 • Grupno odlučivanje
 • Japanski model donošenja odluka
 • Delphi tehnika
 • Paretova analiza
 • Mrežna analiza
 • PMI
 • Komparacija u parovima
 • Analiza sila u polju
 • Tehnika ljestava
 • Tehnika stabla odlučivanja
 • Cost Benefit analiza
 • Tehnika šest šešira
 • Brainstorming
 • Vroomov model odlučivanja
 • Kognitivna disonanca
 • Kognitivne iluzije
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Poslovno odlučivanje