Poslovne komunikacijske vještine sa stilom

Cilj seminara

U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo, kako vodimo službene razgovore, kako stvaramo odnose sa suradnicima, kako se borimo za realizaciju svojih potreba, kako uvjeravamo i utječemo na druge. Istraživanja pokazuju da se svega 7 % značenja u komunikaciji prenosi verbalnim porukama, dok se ostalih 93% prenosi neverbalnim i paraverbalnim znakovima, kojih često nismo ni svjesni. Stoga za efikasnu komunikaciju postaje iznimno važno ovladati onime što predstavlja slijepu pjegu u komunikaciji. I dok primjerice u Velikoj Britaniji ili Njemačkoj djeca od osnovne škole uče kako komunicirati, kako izložiti svoje mišljenje, kako argumentirano braniti svoj stav, kako uvjeriti sugovornika u našim krajevima većina mladih stručnjaka i menadžera nije imala prilike usavršavati svoje komunikacijske vještine.

Poslovne komunikacijske vještine sa stilom
Poslovna komunikacija sa stilom

Cilj seminara je stjecanje vještina i znanja potrebnih za primjenu ključnih principa uspješnog poslovnog komuniciranja kod polaznika. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu poslovnog komuniciranja tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu poslovnog komuniciranja a osobito menadžerima i prodajnom osoblju svih razina.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti principe uspješne poslovne komunikacije
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu poslovne komunikacije kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe poslovnog komuniciranja
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način poslovnog komuniciranja

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza  problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva,  rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele,  međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju  teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta.

Iz programa seminara
 • Što je komunikacija i zašto je važna
 • Stvaranje prvog dojma
 • Buka u komunikacijskom kanalu: brisanje, poopćavanje, distorzija
 • Govor tijela
 • Stvaranje odnosa povjerenja i razumijevanja; (rapport)  usklađivanje i vođenje
 • Aktivno slušanje i govorenje
 • Komunikacija putem telefona
 • Komunikacija putem elektronske pošte
 • Metode utjecanja na druge
 • Kako uputiti kritiku i pohvalu, kako dati i primiti povratnu informaciju
 • Komunikacija s različitim tipovima osoba
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Poslovne komunikacijske vještine sa stilom