Ovo uslugu uz veliko zadovoljstvo klijenata obavili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Cjelovita selekcija
• Izrade i objava oglasa, prikupljanje i evidencija prijava
• Psihometrijska obrada kandidata i intervju s psihologom
• Izrada profila te konačna preporuka i savjeti
• Komunikacije s kandidatima i pružanja povratnih informacija

Samo finalna selekcija
• Obrada najužeg kruga kandidata koje klijent odabere
• Psihometrijska obrada kandidata i intervju s psihologom
• Izrada profila te konačna preporuka i savjeti