Način realizacije

Izvodimo „in house“ poslovne treninge s garancijom visokog stupnja kvalitete koji mogu biti održani u prostorima Vaše tvrtke. U dizajniranju i izvođenju edukacijskih programa koristimo s velikom pozornošću «izbrušenu» metodologiju: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.
Koristimo dakle metodologiju koja osigurava visok stupanj interakcije svih sudionika poslovnih seminara te olakšava učenje i stjecanje novih vještina na zabavan i zanimljiv način.

Sve naše programe prilagođavamo i «krojimo» prema potrebama klijenta.

Na Vaš upit spremni smo poslati detaljne informacije o pojedinim programima, posjetiti Vas, napraviti procjenu Vaših potreba te dizajnirati posebnu ponudu.

Odlike naših „in house“ programa su slijedeće:

Sadržaj „krojen po mjeri“

Sve programe koji se nalaze u našoj ponudi spremni smo prilagoditi i „prekrojiti“ sukladno potrebama, poslovnoj kulturi i ciljevima klijenata. Mi također možemo izvoditi poslovne treninge iz drugih područja koja nisu navedena u ponudi, kao i razviti nove programe u skladu s potrebama klijenata. Prvi korak u našem radu je pažljiva analiza Vaših potreba i osobitosti.

Prikladno vrijeme

Klijenti su u mogućnosti izabrati vrijeme održavanja poslovnih treninga koje im najbolje odgovara obzirom na njihovo radno opterećenje. Treninge izvodimo čak i vikendom ili u večernjim satima.
Smanjenje troškova
Treninge izvodimo na lokacijama koje klijent izabere, i koje mu najviše odgovaraju – što znači uštedu putnih troškova i smještaja, a također i vremena poslovnog osoblja klijenta.

 

Fleksibilnost

Klijent može izabrati i kombinirati različite opcije treninga: od individualnog treninga za pojedine stručnjake do složenih programa koji uključuju nekoliko radnih timova ili čak cijele organizacijske jedinice.

Pozitivan utjecaj na motivaciju i zadržavanje osoblja
Samo jedan kratki seminar može imati znatan pozitivan utjecaj na poslovni učinak, podižući radni moral, motiviranost i produktivnost osoblja, otvarajući nove vidike i oplemenjujući novim idejama i znanjima.

 

Izgradnja učeće organizacije

Vaše osoblje uz našu podršku razvija svoja profesionalna znanja i potiče se međusobno u primjeni novih vještina usvojenih na poslovnom treningu. To je jedan od načina organizacijskog učenja.

Metode rada

Treninge organiziramo prema principima workshopova i u prvom redu se odnose na iskustveno učenje potrebnih vještina. Kako bi se osigurao što kvalitetniji rad, obično radimo s manjim grupama (do 16 polaznika). Jedna od karakteristika workshopa je dinamičan i interaktivan rad uz mnoštvo vježbi koje omogućavaju polaznicima da na «svojoj koži» osjete i vježbaju korištenje određenih vještina. Uz to polaznici tijekom treninga dobivaju povratne informacije od strane trenera. Polaznici na treninzima rade u parovima, u timovima po tri ili četiri, a cijelo vrijeme su poticani da razmjenjuju iskustva s kolegama. Koristimo slijedeće kombinirane metode učenja:
• prezentacije ključnih teorijskih koncepata
• natjecanje timova
• faciilitarne diskusije
• igranje uloga
• video – feedback
• studije slučajeva
• analize kritičkih događaja
• demonstracije
• brainstorming
• upitnike
• panele
• međusobnu razmjenu iskustava itd.