Kreiranja sustava nagrađivanja i motiviranja

Kreiranje sustava motiviranja i nagrađivanja

Sustav motiviranja, mjerenja i nagrađivanja radne uspješnosti zaista je od ključne važnosti za uspješno poslovno upravljanje.. U većini projekata koje smo radili uvođenje stimulativnog sustava nagrađivanja povećalo bi poslovne rezultate 10 – 70% u odnosu na situaciju prije uvođenja takvog sustava, kada su djelatnici imali samo fiksna primanja. Ovo uslugu uz veliko zadovoljstvo klijenata obavili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH.

Naš sustav nagrađivanja SPARTA uspješno smo implementirali u nekima od najuspješnijih hrvatskih i bosanskohercegovačkih kompanija kao npr. Atlantic Trade, Jadranka grupa, Ataco i sl.

Ova usluga obuhvaća slijedeće korake / aktivnosti:
  • Analiza manjkavosti postojećeg sustava nagrađivanja
  • Izrada prijedloga novog modela, ključnih pokazatelja uspjeha, bonus sheme i sl.
  • Usklađivanje prijedloga novog modela s menadžmentom
  • Izrada podloga (IT) za obračun bonusa i plaća
  • Implementacija novog modela nagrađivanja i motiviranja
  • Mjerenje rezultata po izvršenoj implementaciji i dodatne dorade i korekcije prema potrebi
poslovna edukacija i poslovno savjetovanje - Kreiranja sustava nagrađivanja i motiviranja

Malim i srednjim kompanijama često nije isplativo trajno zaposliti psihologa za poslove psihološke procjene kandidata za zapošljavanje, stručnjaka za poslove dizajna organizacije, za izradu sistematizacije radnih mjesta, menadžera ili stručnjaka za ljudske resurse koji su kompetentni u potpunosti upravljati radnim odnosima, kreirati sustav nagrađivanja i motiviranja, optimizirati poslovne procese, izraditi pisane procedure i optimizirati poslovne procese i sl.

Velikim kompanijama često je dobro došao svjež pogled sa strane stručnjaka s iskustvom iz većeg broja različitih poslovnih organizacija u rješavanju organizacijskih problema i problema u području ljudskih resursa.

Kreiranja sustava nagrađivanja i motiviranja.