Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:
• Metoda 360 stupnjeva
• Upitnici osobnosti, upitnik zadovoljstva poslom
• Sociometrijska tehnika
• Test konflikata
• Preporuke za otklanjanje konflikata i disfunkcija tima
Proces omogućuje članovima tima da mogu bolje shvatiti (osvijestiti) i poboljšati svoje osobine, vještine i kompetencije te unaprijediti međusobne odnose.