Grupna dinamika, organizacijska klima, zadovoljstvo poslom, rješavanje konflikata, timovi

Grupna dinamika, organizacijska klima, zadovoljstvo poslom, rješavanje konflikata, timovi

Odnosi unutar odjela, timova, organizacijskih jedinica mogu varirati od vrlo nezdravih do odličnih. Kako bi rukovoditelji znali stupanj zdravlja svoga tima, zadovoljstvo članova tima u odnosu na druge slične timove od velike pomoći je angažirati konzultanta s nepristranim pogledom i stručnim znanjima koja su potrebna da se navedeno utvrdi.

Kroz naš rad, primjenom odgovarajućih psihologijskih instrumenata i metoda, uspijevamo odgovoriti na navedena pitanja i na mnoga druga pitanja kao npr. osjećaju li se neki članovi tima zapostavljeni, koji članovi tima su slabije prihvaćeni, kakav je stupanj razmirica između pojedinih članova, što truje odnose između članova, na koji način bi se odnosi u timu mogli poboljšati, na koji način razriješiti eventualne sukobe koji otežavaju rad tima, kako postići da se članovi tima bolje osjećaju da budu zadovoljniji i da tim bude skladniji, kohezivniji i uspješniji.

Grupna dinamika, organizacijska klima, zadovoljstvo poslom, rješavanje konflikata, timovi

Malim i srednjim kompanijama često nije isplativo trajno zaposliti psihologa za poslove psihološke procjene kandidata za zapošljavanje, stručnjaka za poslove dizajna organizacije, za izradu sistematizacije radnih mjesta, menadžera ili stručnjaka za ljudske resurse koji su kompetentni u potpunosti upravljati radnim odnosima, kreirati sustav nagrađivanja i motiviranja, optimizirati poslovne procese, izraditi pisane procedure i optimizirati poslovne procese i sl.Velikim kompanijama često je dobro došao svjež pogled sa strane stručnjaka s iskustvom iz većeg broja različitih poslovnih organizacija u rješavanju organizacijskih problema i problema u području ljudskih resursa.

Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:
  • Primjena metode 360 stupnjeva
  • Primjena upitnika osobnosti
  • Primjena upitnika zadovoljstva poslom i organizacijske klime
  • Primjena sociometrijske metode
  • Primjena testa konflikata
  • Preporuke za otklanjanje konflikata i disfunkcija tima

Proces omogućuje članovima tima da mogu bolje shvatiti (osvijestiti) i poboljšati svoje osobine, vještine i kompetencije te unaprijediti međusobne odnose.

Grupna dinamika, organizacijska klima, zadovoljstvo poslom, rješavanje konflikata, timovi