EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija

Cilj seminara

Aktivna uključenost u poslovne aktivnosti, u život poslovnih organizacija, u poslovne projekte uobičajeno uzrokuje određenu razinu stresa, umora, negativnih emocionalnih stanja.

Razina kemije stresa (hormona koji se obično luče pod utjecajem stresnih situacija) uvjetuje i našu kvalitetu i brzinu mentalnog, operativnog procesiranja. Kada je ta razina kemije stresa značajno povišena, naša učinkovitost i brzina rješavanja problema značajno je manja; takve situacije dokazano imaju negativan utjecaj na naše psihičko ali i fizičko zdravlje. Gotovo sve teže i ozbiljnije bolesti značajno su povezane i uvjetovane stresom koji proživljavamo.

Upravo negativna emocionalna stanja uvjetovana stresom i umorom, impulzivnost i nedostatak emocionalne kontrole mogu nas dovesti u neprilike, uzrokovati neadekvatne socijalne reakcije i značajne pogreške u poslu.

EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija

EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija

Posebno valja istaknuti situacije koje su nam od izrazito velike važnosti, npr. važne prezentacije, sastanci na kojima moramo biti pribrani i uvjerljivi da bismo ostvarili rezultat, periodi donošenja važnih odluka kada moramo biti izrazito koncentrirani i izvući najbolje od sebe… zahtijevaju vještinu upravljanja vlastitom energijom.

U zdravom tijelu zdrav duh – princip po kojemu su nastojali svoj život urediti još u antička vremena jednako vrijedi i danas. Poboljšanje vlastite učinkovitosti kroz bolje upravljanje emocijama, stresom i energijom blisko je povezano s tjelesnom inteligencijom, odnosno time koliko inteligentno postupamo sa svojim tijelom. Isto uključuje ispravnu prehranu, fizičke aktivnosti i tjelovježbu, sve vidove relaksacije.

Cilj ovog seminara poboljšati je kontrolu vlastitih emocionalnih stanja, posebice kontrolu negativnih emocija, zabrinutosti, stresa, pretjerane impulzivnost. Također,  poboljšati upravljanje energijom, poboljšati tjelesnu inteligenciju polaznika. EQ, upravljanje stresom, energijom i tjelesna inteligencija  ključni su činitelji osobne poslovne i privatne uspješnosti.

programu su kombinirani elementi danas najuspješnijih škola suvremene psihologije; trening obuhvaća rad s fizioterapeutom, savjete nutricionista, osobnih trenera i sl… a izvode ga osobe s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju poslovnih treninga.

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoju kontrolu negativnih emocionalnih stanja, upravljanje energijom i stresom i tjelesnu inteligenciju, poglavito rukovoditeljima svih razina.

Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
  • Opisati i objasniti principe emocionalne kontrole, upravljanja energijom i tjelesne inteligencije
  • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu kontrole emocija, upravljanja energijom i stresom i tjelesnom inteligencijom kao i to kako izbjeći tipične pogreške
  • Primijeniti uspješne principe emocionalne kontrole, upravljanja energijom i tjelesne inteligencije
  • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način emocionalne kontrole, upravljanja energijom i tjelesne inteligencije
Način realizacije
  • Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza  problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva,  rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele,  međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju  teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.
Iz programa seminara
  • Kako stres i negativne emocije djeluju na organizam
  • EQ emocionalna inteligencija na poslu; kako kontrolirati vlastita emocionalna stanja, kako upravljati stresom, kako kontrolirati impulzivnost
  • Kako upravljati energijom u svrhu postizanja najboljeg energetskog stanja u najvažnijim životnim situacijama
  • Kako poboljšati vlastitu tjelesnu inteligenciju; kako poboljšati svoje učestale postularne položaje, kako uz pomoć uredskih i drugih vježbi odagnati umor, poništiti negativne efekte dugog sjedenja na radnom mjestu, umanjiti utjecaj stresa, postići bolju fizičku i energetsku spremnost
  • Kako pomoću različitih oblika meditacije, mentalnih vježbi, kombinacije mentalnih i tjelesnih vježbi postići da se bolje osjećamo te da budemo zdraviji i uspješniji
EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija