Do sada smo ove usluge obavili u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH, uz izrazito dobre reakcije klijenata. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:

• Dizajn organizacijske strukture
• Opis organizacijskih jedinica
• Specifikacije glavnih odgovornosti i obveza radnih mjesta
• Vrednovanje radnih mjesta / sustav osnovnih plaća
• Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova