Cilj seminara

Oko 50% privrednog rasta razvijenih zemalja  temelji se na inovacijama. U pozadini inovativnosti nalazi se tzv. sposobnost divergentnog (kreativnog) mišljenja tj. sposobnost generiranja potpuno novih ideja i rješenja.

Poznata je rečenica filozofa Ludwiga Wittgensteina « Da ljudi nisu činili lude stvari ništa inteligentno nikada se ne bi niti dogodilo».

Unatoč izuzetnoj  vrijednosti kreativnog mišljenja, u velikim sustavima je ono veoma često podcijenjena  kategorija. Mada neke tvrtke poput marketinških agencija imaju odjele koji su specijalizirani za kreativno razmišljanje i odvojeni od odjela u kojima prevladava logičko razmišljanje, metode za poticanje kreativnog mišljenja kao npr. brainstorming ili tehnike koje predlažu Disney ili  De Bono, najčešće kao da nisu dio  onoga što menedžeri smatraju korisnim u poslu. S druge strane logičko mišljenje, brojčane analize, komparacije povijesnih podataka, analitika i sl. okupiraju većinu vremena menedžera. Većina organizacija voli razmišljati  i djelovati na ustaljeni i utabani način.

 

Cilj poslovnog seminara  «Design Thinking i modeli kreativnog mišljenja » je stjecanje vještina i znanja potrebnih za učinkovitu primjenu Design Thinkin modela, kao i drugih modela upravljanja kreativnošću.

U treningu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu upravljanja kreativnošću tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu upravljanja kreativnošću, a osobito rukovoditeljima svih razina.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 sati..

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

  • Opisati i objasniti principe Design Thinking modela i drugih modela upravljanja kreativnošću
  • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu upravljanja kreativnošću, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
  • Primijeniti model Design Thinking i druge modele upravljanja kreativnošću
  • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način upravljanja kreativnošću

Iz programa seminara

  • Otvaranje uma, značenje kreativnih metoda
  • Što je Design Thinking
  • Studije slučajeva primjene Design Thinking modela
  • Individualne metode za poticanje kreativnog mišljenja
  • Grupne metode za poticanje kreativnog mišljenja
  • Primjena modela Design Thinking u praktičnim poslovnim situacijama

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.