Suvremeno društvo 21. stoljeća zahtijeva snalažljivo i kvalitetno upravljanje odgojno obrazovnim ustanovama u čemu menadžerske, komunikacijske i poslo...