Category Management

Cilj seminara

Category Management ili upravljanje kategorijama proizvoda kao strateškim poslovnim jedinicama (SBU) je strateški alat kojim poslovni subjekti u industriji maloprodaje i robe široke potrošnje mogu upravljati svojim asortimanom na strateški način koji će im omogućiti veću konkurentnost, efikasnost i u konačnici profitabilnost poslovanja.

Category Management tako predstavlja suradnju/kolaboraciju i multifunkcijski pristup na svim razinama funkcioniranja pojedinih organizacija te između njih. Zahtijeva da se problematici strateškog i optimalnog upravljanja kategorijama proizvoda pristupi sa što više aspekata poslovnih funkcija i s raznih područja ekspertiza, uključujući marketing, prodaju, nabavu, logistiku, financije i upravljanje informacijskom tehnologijom.

Cilj ovog seminara je dati osnovna znanja o Category Managementu, koji industrijama robe široke potrošnje i maloprodaje može koristiti kao koristan temelj za sagledavanje svih izazova koji ih očekuju pri implementaciji Category Managementa ili općenito pri strateškom promišljanju upravljanja svojim asortimanom. Također ona pokušava dati uvid u kontekst u kojem se ta implementacija treba provoditi, iznoseći tako uvid interakciju i odnos između poslovnih subjekata u industriji maloprodaje i njihovih dobavljača, iznoseći kako unaprijediti poslovne rezultate svih subjekata u poslovnom lancu putem strateškog i efikasnijeg upravljanja kategorijama proizvoda iz asortimana.

CATEGORY MANAGEMENT – Efikasan odgovor na potrebe
kupaca u maloprodaji

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim ljudima kojima je funkcija i djelatnost vezana uz upravljanje asortimanom proizvoda – u maloprodaji, robi široke potrošnje ili nekoj drugoj industriji s širokim asortimanom s kojim je potrebno kvalitetno upravljati na strateški način. Dakle prvenstveno managerima, djelatnicima koji rade u nabavi, prodaji, logistici, marketingu i financijama, ali i onima koji rade u IT-u na rješenjima za upravljanje asortimanom proizvoda. Općenito se seminarom diže svjesnost polaznika o značaju strateškog upravljanja asortimanom proizvoda na uspješnost u svim aspektima poslovanja tvrtke.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara:
 • Dobiti cjelokupan uvid u teoriju i praksu upravljanja kategorijama proizvoda (CM) kao strateškim poslovnim jedinicama (SBU)
 • Upoznati se s 4 moguće strateške uloge kategorija proizvoda, 8 koraka poslovnog procesa Category Managementa, te ulogom kapetana kategorije u procesu Category Managementa
 • Biti sposobni odrediti strateške uloge proizvoda u svom asortimanu te definirati sukladno tome Category Management strategiju poslovanja, kao i njezinu operativnu provedbu u smislu upravljanja asortimanom, cijenama, promocijama, prostorom na polici i nabavom proizvoda.
 • Razumjeti pozicije i interakcije između maloprodaje i dobavljača, te multidisciplinarnim izazovima između njih u procesu Category Managementa
 • Razumjeti ulogu IT-a i tehnologije unutar tvrtke u funkciji implementacije poslovnog procesa Category Managementa unutar kompanije i prema poslovnim partnerima

 

Način realizacije

Predavač putem predavanja na temelju snažene teorijske podloge (predavač je autor prve hrvatske knjige o Category managementu, zajedno s međunarodnim timom autora) i dugogodišnje bogate poslovne prakse na rukovodečim (managerskim i poduzetničkim funkcijama) iznosi sadržaj seminara te nakon svake teme uključuje polaznike u interaktivnu diskusiju u kojoj prolaze implikacije prođene teme na njihove svakodnevne poslovne izazove.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati (uobičajeno 1 radni dan).

 

Iz programa seminara
 • Što je Category Management i zašto Category Management?
 • Strateške uloge kategorija u asortimanu proizvoda
 • Kako formulirati poslovnu strategiju iz perspektive Category Managementa
 • Proces Category Managementa (u 8 koraka)
 • Implementacija Category Managementa
 • KPIs (key performance indicators)/Balanced scorecard kod Category Managementa
 • Uloga multifunkcijskih timova u CM-u
 • Proces suradnje maloprodaje i dobavljača u CM-u
 • Brand management i Category Management
 • Shopper Management/marketing i Category Management
 • Zablude kod Category Managementa
 • Primjeri iz prakse
 • Budućnost Category Managementa
Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.