Balanced Scorecard Summit za Jugoistočnu Europu održan je u Westin Hotelu u Zagrebu dana 24. listopada 2006.