Asertivnost i psihologija uvjeravanja

Asertivnost i psihologija uvjeravanja

Asertivnost je sposobnost ili vještina osobe da se zauzme za sebe i da efikasno ispunjava vlastite potrebe. To je vrsta ponašanja u kojem osoba aktivno napreduje prema svom cilju i sama poduzima korake za njegovo ostvarenje, za razliku od pasivnog ponašanja u kojem je osoba neaktivan objekt koji reagira na situacije koje mu život nameće. Asertivna osoba «kroji» svoju sudbinu i upravlja svojim životom, bez obzira o kojoj se domeni života radi (posao, međuljudski odnosi, bliske veze, roditeljstvo,…). Asertivno komuniciranje pomaže čovjeku da bude učinkovitiji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne  odnose s drugim ljudima.

S asertivnošću blisko povezana vještina uvjeravanja i utjecanja od izrazite je važnosti za poslovni uspjeh pojedinca. Sedam načela uvjeravanja (reciprocitet, sviđanje, društvena potvrda, autoritet, oskudica, obvezivanje i dosljednost, jedinstvo) mogu se na etičan način primijeniti u poslovnim i osobnim odnosima.

Cilj seminara
Asertivnost i psihologija uvjeravanja

Vještina uvjeravanja jednako je korisna u radu s klijentima i suradnicima; omogućuje da postanemo utjecajniji u poslovima kojima se bavimo. Svladavanje ove vještine također nam pomaže da se obranimo od tuđih manipulacija i igara moći.

Istraživanja  su pokazala da asertivni pojedinci značajno brže napreduju u poslovnoj karijeri nego njihove jednako stručne neasertivne kolege, pa nije čudo da su vodeće svjetske kompanije uvrstile trening asertivnosti  u  bazični edukacijski paket za svoje djelatnike.

Cilj seminara je stjecanje znanja i vještina asertivnosti i psihologije uvjeravanja kod polaznika. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom i psihološkom aspektu asertivnosti i psihologije uvjeravanja te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu asertivnog komuniciranja i vještinu uvjeravanja a osobito menadžerima i prodajnom osoblju svih razina.

 

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti principe agresivnog, pasivnog i asertivnog komuniciranja te načela psihologije uvjeravanja
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu komunikacije pasivne, asertivne, agresivne postupke te pogreške koje se događaju u procesu obrane od manipulacije, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne principe asertivne komunikacije i psihologije uvjeravanja
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način asertivnog komuniciranja i psihologije uvjeravanja

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

 

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 školskih sati raspoređenih u četiri bloka po 90 minuta (jedan dan).

 

Iz programa seminara
 • Asertivnost kao osobina
 • Agresivna, pasivna i asertivna komunikacija
 • Kako reći ne
 • Kako se izboriti za sebe
 • Tehnika trodjelnih rečenica
 • Asertivno rješavanje neugodnih situacija kada smo verbalno napadnuti
 • Uvjeravajući govor (grčko – rimski stil)
 • Psihologija uvjeravanja 7 načela utjecaja (reciprocitet, sviđanje, društvena potvrda, autoritet, oskudica, obvezivanje i dosljednost, jedinstvo)
 • Obrana od neetičkih pokušaja utjecaja i manipulacije
 • Igre moći i tamna psihologija

 

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Asertivnost i psihologija uvjeravanja