Cilj seminara

Asertivnost je sposobnost ili vještina osobe da se zauzme za sebe i da efikasno ispunjava vlastite potrebe. To je vrsta ponašanja u kojem osoba aktivno napreduje prema svom cilju i sama poduzima korake za njegovo ostvarenje, za razliku od pasivnog ponašanja u kojem je osoba neaktivan objekt koji reagira na situacije koje mu život nameće. Asertivna osoba «kroji» svoju sudbinu i upravlja svojim životom, bez obzira o kojoj se domeni života radi (posao, međuljudski odnosi, bliske veze, roditeljstvo,…).

Istraživanja su pokazala da asertivni pojedinci značajno brže napreduju u poslovnoj karijeri nego njihove jednako stručne neasertivne kolege, pa nije čudo da su vodeće svjetske kompanije uvrstile trening asertivnosti  u  bazični edukacijski paket za svoje djelatnike.

Cilj seminara je stjecanje znanja i vještina asertivnosti kod polaznika. U treningu će se posebnu pozornost posvetiti praktičnom i psihološkom aspektu asertivnosti te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Asertivno komuniciranje pomaže čovjeku da bude učinkovitiji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne  odnose s drugim ljudima.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u svome žele unaprijediti svoju vještinu asertivnog komuniciranja a osobito menadžerima i prodajnom osoblju svih razina.

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

Trajanje

Optimalno trajanje seminara je 8 sati..

Polaznici će nakon pohađanje seminara biti osposobljeni

  • Opisati i objasniti principe agresivnog, pasivnog i asertivnog komuniciranja
  • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu komunikacije kao i to kako izbjeći tipične pogreške
  • Primijeniti uspješne principe asertivne komunikacije
  • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način asertivnog komuniciranja

Iz programa seminara

  • Asertivnost kao osobina
  • Agresivna, pasivna i asertivna komunikacija
  • Kako reći ne
  • Kako se izboriti za sebe
  • Tehnika trodjelnih rečenica
  • Asertivno rješavanje neugodnih situacija kada smo verbalno napadnuti

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.