Analiza i optimizacija poslovnih procesa

Neuređeni poslovni procesi uobičajeno čine velike poteškoće u svakodnevnom radu organizacija. Posebno su problem oni poslovni procesi koji se prelamaju kroz nekoliko odjela. Ukoliko nisu kristalno jasne obveze, aktivnosti, odgovornosti, rokovi za izvršenje pojedinih radnih postupaka aktera radnih postupaka iz različitih odjela, što je čest slučaj, tada dolazi do disfunkcija, pogrešaka, konflikata, prebacivanja odgovornosti za pogreške između odjela, situacija da se takvi procesi obavljaju znatno sporije, s više troškova i pogrešaka no što bi bilo poželjno i dopustivo.
Često u organizacijama nije jasno tko je zadužen za uređenje i optimizaciju poslovnih procesa koji se prelamaju kroz više različitih odjela. Netko tko će okupiti rukovoditelje i osoblje u proces uključenih odjela i zajedno s njima definirati uređenje procesa koje je najbolje za cjelokupnu organizaciju te neće dopustiti da rukovoditelji većih i značajnijih organizacijskih jedinica zbog svoje dominantnosti urede proces onako kako je bolje za njihov odjel / organizacijsku jedinicu, a nije najbolje za cjelokupnu organizaciju.

Analiza i optimizacija poslovnih procesa i izrada AV uputa
Analiza i optimizacija poslovnih procesa i izrada AV uputa
Dizajn organizacije i sistematizacija poslova

Stoga je za uređenje poslovnih procesa dobro angažirati naše konzultante s velikim iskustvom uređenja poslovnih procesa iz desetaka različitih organizacija, sa svježim, nepristranim pogledom na organizaciju, koji nisu uvučeni u međusobna trvljenja i uredsku politiku pojedinih odjela / organizacijskih jedinica i u mogućnosti su pružiti objektivan pogled, kao i veliko umijeće u fazi definiranja procesa (s verbalnim opisom i crtežom tj. dijagramom toka).
Po definiranju pojedinih poslovnih procesa prema potrebi izrađujemo AV (audiovizualne) upute s temeljitim i preciznim opisom kako se trebaju obavljati pojedini poslovi. Ovakve AV upute služe kao edukacijski materijal novim djelatnicima i podsjetnik postojećim djelatnicima; kako ispravno izvršiti određene radne operacije.

Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Snimanje poslovnih procesa i definiranje postojećeg stanja AS IS

Analiza manjkavosti poslovnih procesa

Izrada prijedloga optimizacije / uštede poslovnih procesa TO BE

Usklađivanje prijedloga s menadžmentom

Izrada procedura u verbalnoj i crtanoj formi (dijagrami toka) i implementacija novih postupaka

Izrada AV (audiovizualnih) uputa kojima se temeljito opisuje točna i precizna izvedba pojedinih poslova u radnim procesima, a koja služi kao edukacijski materijal djelatnicima

Stoga je za uređenje poslovnih procesa dobro angažirati naše konzultante s velikim iskustvom uređenja poslovnih procesa iz desetaka različitih organizacija, sa svježim, nepristranim pogledom na organizaciju, koji nisu uvučeni u međusobna trvljenja i uredsku politiku pojedinih odjela / organizacijskih jedinica i u mogućnosti su pružiti objektivan pogled, kao i veliko umijeće u fazi definiranja procesa (s verbalnim opisom i crtežom tj. dijagramom toka).
Po definiranju pojedinih poslovnih procesa prema potrebi izrađujemo AV (audiovizualne) upute s temeljitim i preciznim opisom kako se trebaju obavljati pojedini poslovi. Ovakve AV upute služe kao edukacijski materijal novim djelatnicima i podsjetnik postojećim djelatnicima; kako ispravno izvršiti određene radne operacije.

 

Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Snimanje poslovnih procesa i definiranje postojećeg stanja AS IS

Analiza manjkavosti poslovnih procesa

Izrada prijedloga optimizacije / uštede poslovnih procesa TO BE

Usklađivanje prijedloga s menadžmentom

Izrada procedura u verbalnoj i crtanoj formi (dijagrami toka) i implementacija novih postupaka

Izrada AV (audiovizualnih) uputa kojima se temeljito opisuje točna i precizna izvedba pojedinih poslova u radnim procesima, a koja služi kao edukacijski materijal djelatnicima

Dizajn organizacije i sistematizacija poslova

Da zaključimo, proces omogućuje smanjenje vremena i troškova obavljanja pojedinih procesa i radnih postupaka.

Da zaključimo, proces omogućuje smanjenje vremena i troškova obavljanja pojedinih procesa i radnih postupaka.
Analiza i optimizacija poslovnih procesa