Akademija – Proaktivno vođenje (Leadership)

Akademija – Proaktivno vođenje (Leadership)
Cilj edukacijskog programa

Kroz naš raniji rad organizirali smo poslovne konferencije s vodećim svjetskim poslovnim liderima i stručnjacima za proaktivno vođenje (Leadership) i poslovno upravljanje. Tako smo svojevremeno u Hrvatsku doveli Jacka Welcha, Toma Petersa, Roberta Kaplana, kako bismo promovirali najbolje metode vođenja i poslovnog upravljanja.

Često profesori koji predaju o rukovođenju čine to temeljem „papirnatog“ znanja, tj. onoga što su o toj temi naučili iz knjiga, određenih istraživanja, eventualno nekih iskustava i promatranja. Dakle, bez stvarnog iskustva rada na visokim rukovoditeljskim pozicijama.

Akademija - Proaktivno vođenje

U našem novom projektu naziva Akademija – Proaktivno vođenje (Leadership) kao predavače, poslovne trenere, nositelje pojedinih radionica okupili smo vodeće regionalne stručnjake za područje proaktivnog vođenja, koji su prethodno obavljali najodgovornije rukovoditeljske i liderske poslove u različitim djelatnostima. Takav know-how, stečen na vlastitoj koži, vlastitom iskustvu, vlastitoj borbi za rezultate u poslovnim i sportskim organizacijama se  kroz radionice koje organiziramo prenosi polaznicima.

Dakle, okupili smo eksperte koji su godinama, desetljećima uspješno obavljali najodgovornije rukovoditeljske poslove i na svojoj koži osjetili sve finese rukovoditeljskog posla; a koji će kroz radionice uklopljene u Akademiju nastojati svoja bogata iskustva podijeliti s polaznicima.

Po tome se naš program izdvaja od većine programa koji su trenutno u ponudi.

Akademija – Proaktivno vođenje (Leadership)  je in house edukacijski program koji krojimo po mjeri klijenta, uobičajeno trajanje programa je  4 – 12 dana (32 – 96 školskih sati), trajanje i teme  dakle utvrđujem u dogovoru s klijentom i prema odabiru klijenta. Prema potrebi klijenta svaka od ponuđenih radionica može se proširiti na više od ponuđenog broja sati, također, u Akademiju je moguće uključiti i dodatne teme, odnosno dodatne radionice, kao npr. Poslovno prezentiranje i govorništvo, Proaktivna prodaja, Poslovno odlučivanje, CRM – Upravljanje odnosima s klijentima, Promjena i što s njom? i sl… koje se ne nalaze u primarno ponuđenoj verziji Akademije, a s opisima tih programa se možet upoznati na našim stranicama.

Ovaj edukacijski program je izvrsna opcija kada organizacija ima desetak rukovoditelja različitih (često neekonomskih) struka koji prethodno nisu jednoobrazno educirani za područje leadership-a; te im se kroz program omogućuje da se bolje povežu, da zajedno svladavaju pojedine vještine i znanja, te da na sličan način rukovoditeljski postupaju; drugim riječima program omogućuje da se ujednačeno i kvalitetno podigne ukupna razina rukovođenja u organizaciji.

Program je moguće povezati s našim drugim programima kao npr. istraživanje menadžerskih kompetencija pojedinih polaznika (metodom 360, sociometrijskom metodom i psihometrijskim metodama) te individualnim radom s polaznicima (coaching, savjetovanje i sl.).

Cilj Akademije jest stjecanje vještina i znanja  polaznika ključnih za suvremeno vođenje, a koje predstavljaju temeljnu pretpostavku uspješnog upravljanja organizacijama u 21. stoljeću. Kroz ovaj program polaznici će se upoznati s pojmom, karakteristikama, osobinama, stilovima, te najnovijim spoznajama vezanim za praksu, ključne kompetencije i vještinu vođenja.

Cjeloviti program dodatno omogućuje polaznicima stjecanje znanja i vještina koje su u širem smislu dio umijeća vođenja i motiviranja:

 • Komunikacijske vještine i rješavanje konflikata
 • Poslovno pregovaranje
 • Vođenje projekata
 • Financije i kontroling
 • Upravljanja vremenom i prioritetima
 • Stvaranje i vođenje uspješnih timova
 • EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija
 • Personal Branding & Storytelling

 

U programu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu liderstva tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Polaznici kroz  program otkrivaju što je to što izvrsne poslovne lidere  čini izvrsnima, te  kako i zašto izvrsni menadžeri postižu u prosjeku dva puta bolje poslovne rezultate od dobrih menadžera  i tisuće puta  bolje od slabih menadžera u istim poslovnim uvjetima.

Namjena

Akademija je primarno namijenjena srednjem menadžmentu, no programe prema potrebi prilagođavamo za visoki menadžment ili za niži menadžment; tako da se može reći da je Akademija namijenjena svima koji u svome radnom okruženju  vode druge ili se za to pripremaju, kako bi to činili bolje i uspješnije; menadžerima svih razina, voditeljima timova, novoimenovanim menadžerima  te svim poslovnim ljudima koji se žele profesionalno i osobno usavršavati.

 

Polaznici će nakon pohađanje Akademije biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti modele suvremenog vođenja i motiviranja, poslovne komunikacije i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja uspješnih timova, emocionalne i tjelesne inteligencije, osobnog brendinga.
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu vođenja, poslovnog komuniciranja i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja timova, emocionalne i tjelesne inteligencije, osobnog brendinga te prikladna postupanja u slučaja otkrivenih pogrešaka, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne modele vođenja i motiviranja, poslovnog komuniciranja i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja uspješnih timova
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup i način vođenja i motiviranja
Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza  problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva,  rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele,  međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju  teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. Za veliku većinu naših programa u slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

Trajanje

Uobičajeno trajanje programa je  4 – 12 dana (32 – 96 školskih sati), ovisno o željama klijenta koji prema vlastitim potrebama odabire između četiri i dvanaest dana programa. Također, prema potrebama klijenta pojedine radionice se mogu proširiti na više sati, a također kroz akademiju se mogu obraditi i teme koje nisu navedene u primarnom programu npr. Poslovno prezentiranje i govorništvo, Poslovno odlučivanje i sl…

 

Sadržaj programa

Uobičajeni program Akademije (12 dana) sastoji se od slijedećih radionica:

RB Tema Kratak opis sadržaja Broj školskih sati / uobičajeni broj dana
1 Proaktivno vođenje 2D Ovaj dio programa u najvećoj mjeri opisan je pod opisom radionice Umijeće vođenja (Leadership) 2D; uz dodatni naglasak programa je na razvoju proaktivnosti rukovoditelja 16 sati / 2 dana
2 Upravljanje promjenama, kreativnošću i inovacijama Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Upravljanje promjenama, kreativnošću i inovacijama 8 sati
3 Poslovna komunikacija i rješavanje konflikata Program kombinira sadržaj dvije radionice detaljno opisane pod naslovima Poslovna komunikacija sa stilom i Upravljanje konfliktima 8 sati
4 Poslovno pregovaranje Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Poslovno pregovaranje 1D 8 sati
5 Upravljanje projektima Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Upravljanje projektima 16 sati
6 Odabrane teme iz financije i kontrolinga Ovaj dio programa prilagođava se razini znanja iz područja financija i kontrolinga polaznika. Ako se radi o polaznicima bez ekonomskog obrazovanja, tada se uobičajeno izvodi radionica Financije za nefinancijaše 8 sati
7 Efikasnost i efektivnost Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost 8 sati
8 Stvaranje i vođenje uspješnih timova Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Stvaranje i vođenje uspješnih timova 8 sati
9 EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice EQ, stres, energija i tjelesna inteligencija 8 sati
10 Personal Branding & Story Telling Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Personal Branding & Storytelling 8 sati

Na Vaš upit i prema Vašim potrebama iskrojit ćemo program po Vašoj mjeri i poslat ćemo Vam brošuru s temeljito detaljnim opisom programa.

 

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Uobičajena veličina grupe s kojima izvodimo in house radionice je 8 – 12 polaznika; no ukoliko imate manje od 8 polaznika koje biste željeli uključiti na ovaj program molimo, svejedno nam se javite jer ćemo za takve polaznike nastojati organizirati program otvorenog tipa, tj. uključit ćemo ih u grupe s polaznicima drugih kompanija.

Akademija – Proaktivno vođenje (Leadership)