Akademija – Meke vještine (Soft Skills)

Akademija – Meke vještine (Soft Skills)
Cilj edukacijskog programa

Akademija – Meke vještine (Soft Skills) je in house edukacijski program koji krojimo po mjeri klijenta, uobičajeno trajanje programa je  3 – 8 dana (24 – 64 školskih sati), trajanje i teme  dakle utvrđujem u dogovoru s klijentom i prema odabiru klijenta. Prema potrebi klijenta svaka od ponuđenih radionica može se proširiti na više od ponuđenog broja sati, također, u Akademiju je moguće uključiti i dodatne teme, odnosno dodatne radionice, kao npr. a također kroz akademiju se mogu obraditi i teme koje nisu navedene u primarnom programu npr. Customer Service, Proaktivna prodaja, Učinkoviti poslovni sastanci i sl.  koje se ne nalaze u primarno ponuđenoj verziji.

Poslovna edukacija i Poslovno savjetovanje

Cilj Akademije jest stjecanje mekih vještina i znanja  polaznika (Soft Skills) koje su nužna potreba u svim poslovima koji zahtijevaju efikasnost i efektivnost, interakciju sa suradnicima i/ili s klijentima, timski rad, prezentiranje, suradnju, općenito rad s ljudima, a koje predstavljaju temeljnu pretpostavku uspješnog rada na velikoj većini radnih mjesta u  organizacijama u 21. stoljeću. Kroz ovaj program polaznici će se upoznati najnovijim spoznajama vezanim za područje mekih vještina

U primarnom programu Akademije su slijedeće radionice

 • Asertivnost i psihologija uvjeravanja
 • Poslovna komunikacija sa stilom
 • Poslovno prezentiranje i govorništvo
 • Poslovno pregovaranje (1D)
 • Proaktivna prodaja
 • Upravljanje konfliktima
 • Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost
 • Stvaranje i vođenje uspješnih timova

U programu će se posebnu pozornost posvetiti psihologijskom i praktičnom aspektu pojedinih mekih vještina tj. kako pojedina znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.

Namjena

Akademija mekih vještina je namijenjena svima koji na svojim radnim mjestima (koja mogu, ali ne moraju biti rukovoditeljska npr. inženjerska, asistentska, i sl. radna mjesta) obavljaju poslove koji zahtijevaju efikasnost i efektivnost, interakciju sa suradnicima i/ili s klijentima, timski rad, prezentiranje, suradnju, općenito rad s ljudima.

 

Polaznici će nakon pohađanje Akademije biti osposobljeni
 • Opisati i objasniti modele asertivnog postupanja, poslovne komunikacije i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, poslovnog prezentiranja i govorništva, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja uspješnih timova
 • Analizirati, prepoznati, otkriti i procijeniti ispravne i neispravne postupke (pogreške) koje se događaju u procesu poslovne komunikacije i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, poslovnog prezentiranja i govorništva, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja uspješnih timova te prikladna postupanja u slučaja otkrivenih pogrešaka, kao i to kako izbjeći tipične pogreške
 • Primijeniti uspješne modele asertivnog postupanja, poslovne komunikacije i rješavanja konflikata, poslovnog pregovaranja, poslovnog prezentiranja i govorništva, upravljanja vremenom i prioritetima, stvaranja i vođenja uspješnih timova
 • Sintetički temeljem upoznatih različitih modela odabrati vlastiti pristup rada i korištenja mekih vještina

 

Način realizacije

Polaznici su podijeljeni u timove koji se tijekom programa natječu u rješavanju niza problemskih situacija. Kroz program koristimo različite metode rada: facilitirane diskusije, igranje uloga, video – feedback, studije slučajeva, rad u grupama, analize kritičkih događaja, demonstracije, prezentacije, brainstorming, upitnike, panele, međusobnu razmjenu iskustava i sl. Najveću pozornost u svome radu poklanjamo uvježbavanju vještina, namjesto suhoparnom prenošenju teorijskih informacija koje dominira u tradicionalnom načinu podučavanja.

 

Kvaliteta

Klijentima nastojimo pružiti izrazito visoku kvalitetu usluga edukacije; uobičajeno ocjene naših treninga od strane polaznika se kreću u rasponu 4,5 – 5,0 na skali 1 do 5. U slučaju da je prosječna ocjena izvedbe edukacijskog programa manja od 4,00 umanjujemo cijenu treninga za 50%.

 

Trajanje

Uobičajeno trajanje programa je 3 – 8 dana (24 – 64 školska sata), ovisno o željama klijenta koji prema vlastitim potrebama odabire između tri i osam dana programa. Također, prema potrebama klijenta pojedine radionice se mogu proširiti na više sati, a također kroz akademiju se mogu obraditi i teme koje nisu navedene u primarnom programu npr. Customer Service, Proaktivna prodaja, Učinkoviti poslovni sastanci i sl…

 

Sadržaj programa

Program Akademije (9 dana) sastoji se od slijedećih radionica

RB Tema Kratak opis sadržaja Broj školskih sati / uobičajeni broj dana
1 Asertivnost i psihologija uvjeravanja Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Asertivnost i psihologija uvjeravanja 8 sati
2 Kako prodati Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Proaktivna prodaja 8 sati
3 Poslovna komunikacija sa stilom Program kombinira sadržaj dvije radionice detaljno opisane pod naslovima Poslovna komunikacija sa stilom i Upravljanje konfliktima 8 sati
4 Poslovno prezentiranje i govorništvo Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Poslovno prezentiranje i govorništvo 16 sati
5 Poslovno pregovaranje Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Poslovno pregovaranje 1D 8 sati
6 Upravljanje konfliktima Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Upravljanje konfliktima 8 sati
7 Upravljanje vremenom i prioritetima Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Upravljanje vremenom i prioritetima – efikasnost i efektivnost 8 sati
8 Stvaranje i vođenje uspješnih timova Ovaj dio programa cjelovito je opisan pod opisom radionice Stvaranje i vođenje uspješnih timova 8 sati

Na Vaš upit i prema Vašim potrebama iskrojit ćemo program po Vašoj mjeri i  poslat ćemo Vam brošuru s temeljito detaljnim opisom programa.

 

Broj polaznika

Optimalan broj polaznika je 8 – 12.

Uobičajena veličina grupe s kojima izvodimo in house radionice je 8 – 12 polaznika; no ukoliko imate manje od 8 polaznika koje biste željeli uključiti na ovaj program molimo, svejedno nam se javite jer ćemo za takve polaznike nastojati organizirati program otvorenog tipa, tj. uključit ćemo ih u grupe s polaznicima drugih kompanija.

Akademija – Meke vještine (Soft Skills)