Pregovaranje je jedna od najpotrebnijih i najtežih poslovnih vještina, te je potrebna je svima – pogotovo osobama koje pregovaraju o velikim iznosima i budžetima