Ovu uslugu izvršili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti Snimanje stanja razine i kvalitete rukovođenja Primjena upitnika 360, sociometrijske i drugih metoda Psihologijska obrada ključnih zaposlenika po odabiru uprave Izrada individualnih profila ključnih zaposlenika kompetencija Feedback, savjetovanje i edukacija ključnih zaposl...
Do sada smo ove usluge  obavili u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH, uz izrazito dobre reakcije klijenata. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti: Dizajn organizacijske strukture Opis organizacijskih jedinica Specifikacije glavnih odgovornosti i obveza radnih mjesta Vrednovanje radnih mjesta / sustav osnovnih plaća Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ...
Ovo uslugu uz veliko zadovoljstvo klijenata obavili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti: Analiza manjkavosti postojećeg sustava nagrađivanja Izrada prijedloga novog modela, ključnih pokazatelja uspjeha, bonus sheme i sl. Usklađivanje prijedloga novog modela s menadžmentom Izrada podloga (IT) za obračun bonusa i plaća Imple...