Škola prije i danas
U programu su kombinirani elementi danas najuspješnijih škola suvremene psihologije i komunikacijskih znanosti. [embeddoc url="http://icpedukacija.com/wp-content/uploads/2016/07/KOMUNIKACIJA-S-RODITELJIM-hrv.-JESEN-2017-web-stranice.docx" viewer="microsoft"] [vc_row][vc_column][vc_btn title="Prijavnica" color="primary" align="center" link="url:http%3A%2F%2Ficpedukacija.co...
Menadžment u obrazovanju
Suvremeno društvo 21. stoljeća zahtijeva snalažljivo i kvalitetno upravljanje odgojno obrazovnim ustanovama u čemu menadžerske, komunikacijske i poslovne vještine ravnatelja imaju ključnu važnost. [embeddoc url="http://icpedukacija.com/wp-content/uploads/2016/01/Menadžment-u-obrazovanju-jesen-2017-web-stranice-hrv.docx" viewer="microsoft"] [vc_row][vc_column][vc_btn title...
CITOMETRY 2017
Od osnovnih principa do polikromatske citometrije [embeddoc url="http://icpedukacija.com/wp-content/uploads/2017/02/Flow-Cytometry-Course-2017-WEB-ICPE-HRVATSKI-4.9..docx" viewer="microsoft"] [vc_row][vc_column][vc_btn title="Prijavnica" color="primary" align="center" link="url:http%3A%2F%2...
Ovu uslugu izvršili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti Snimanje stanja razine i kvalitete rukovođenja Primjena upitnika 360, sociometrijske i drugih metoda Psihologijska obrada ključnih zaposlenika po odabiru uprave Izrada individualnih profila ključnih zaposlenika kompetencija Feedback, savjetovanje i edukacija ključnih zaposl...
Do sada smo ove usluge  obavili u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH, uz izrazito dobre reakcije klijenata. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti: Dizajn organizacijske strukture Opis organizacijskih jedinica Specifikacije glavnih odgovornosti i obveza radnih mjesta Vrednovanje radnih mjesta / sustav osnovnih plaća Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ...
Ovo uslugu uz veliko zadovoljstvo klijenata obavili smo u desetak kompanija u Hrvatskoj i BiH. Usluga obuhvaća slijedeće aktivnosti: Analiza manjkavosti postojećeg sustava nagrađivanja Izrada prijedloga novog modela, ključnih pokazatelja uspjeha, bonus sheme i sl. Usklađivanje prijedloga novog modela s menadžmentom Izrada podloga (IT) za obračun bonusa i plaća Imple...